Experiences

Vũ Quỳnh Mai

Vũ Quỳnh Mai

11/5/2017

Học sinh trường DLD College London (Vương Quốc Anh)

[...]
Sự khác biệt giữa chương trình A-Level và Foundation

Sự khác biệt giữa chương trình A-Level và Foundation

4/4/2017

Cả hai khóa học A-level và Foundation đều là những khóa học được thiết kế cho sinh viên quốc tế với mục đích giúp họ thỏa mãn được yêu cầu tuyển sinh của các trường Đại học. Tuy nhiên, mỗi chương trình có những điều kiện và tính chất khác nhau.

[...]
Back to top