Consultants staffs

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN VÀ GIÁO VIÊN – KEY STAFF

1. Ms. Vũ Thị Huệ

(Giám đốc)

- Cử nhân Tiếng Anh

- Cử nhân Luật

- Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học Học viện quản lí giáo dục

- Chứng nhận tư vấn viên của hội đồng Anh

- Chứng nhận tư vấn viên du học Singapore

- Nhiều chứng nhận tham gia tập huấn với các đại sứ quán Anh, Úc, Mĩ, Canada...

- Đã từng tham dự các khóa tập huấn và tham quan các trường tại nước ngoài...

- Email: huevu@greenfuturevietnam.com

2. Ms. Trần Thị Hà Phương

(Trưởng phòng đào tạo)

- Cử nhân Tiếng Anh – ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội

- Cử nhân Tiếng Pháp - ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội

- Chứng chỉ sư phạm ngoại ngữ - ĐH Sư Phạm Hà Nội

- Chứng chỉ IELTS

- Chứng chỉ tư vấn, bán hàng chuyên nghiệp

- Tốt nghiệp khóa tập huấn giảng dạy IELTS, TOEIC cùng giáo viên nước ngoài tại Ocean Edu

- Email: phuongtran@greenfuturevietnam.com

3. Ms. Nguyễn Thị Nguyệt Khanh

(Teacher)

- Cử nhân Tiếng Anh – ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội

- Thạc sĩ ngôn ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội

- Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh – ĐH Victoria, Australia

- Email: khanhnguyen@greenfuturevietnam.com

4. Ms. Nguyễn Thị Thu Hương

(Consultant)

- Cử nhân Tiếng Anh

- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

- Tham dự các khóa tập huấn nghiệp vụ tư vấn du học của các trường đối tác Anh, Úc, Mĩ, Canada…

- Email: huongnguyen@greenfuturevietnam.com

5. Ms. Vũ Thị Yến

(Consultant)

- Cử nhân Tiếng Anh – ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội

- Cử nhân Luật – Học viện Tư Pháp Hà Nội

- Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghiệp vụ luật sư

- Tham dự các khóa tập huấn nghiệp vụ tư vấn du học của các trường đối tác Anh, Úc, Mĩ, Canada…

- Email: yenvu@greenfuturevietnam.co

Chia sẻ:

Back to top